Porovnanie prietokov lisovaných, navliekacích a hepworth spojov

Prinášame Vám zujímavé porovnanie prietokov v tvarovkách a potrubiach v najčastejšie využívaných inštalačných systémoch. Porovnané boli systémy lisovacie, navliekacie a spoje systému hepworth.
Ako je zrejmé z priloženého porovnania, systém hepworth má najlepší prietok, ktorí sa nemení ani použitím tvaroviek. Už pri dimenzii DN10 systému hepworth je vnútorný priemer tvaroviek hepworth väčší  ako vnútorný priemer lisovacích alebo navliekacích systémov pri dimenzii DN16.