Kontakt

WINTNER s.r.o.
Košická 22
080 01 Prešov

IČO: 36517232
DIČ: 2022191622
IČ DPH: SK 2022191622

Zapísaná v OR okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 17436/P