Dokonalá ochrana kotla ušetrí čas aj peniaze

kotol-ochranaOchrana kotla pred vodným kameňom a nečistotami z vykurovacieho systému by mala patriť k základnej výbave každej kotolne. Mnoho domácnosti však na kúpe filtra alebo úprave tvrdej vody šetrí s vierou, že práve ich kotol vydrží. Neraz už po krátkom čase príde rozčarovanie, keď zrazu nedávno kupovaný kotol hlási poruchy, alebo sa zanesie nečistotami, či vodným kameňom. Potom sú potrebné nemalé výdavky na servisné práce, prípadne na výmenu celého kotla. Zvyčajne až po takomto drahom ponaučení sa ochrana kotla stane prioritou.
V našej spoločnosti myslíme na to, že kotol je zariadenie, ktoré potrebuje k svojej prevádzke kvalitný filter a ochranu pred vplyvom tvrdej vody – len tak vám bude bezproblémovo slúžiť celé roky. Montáž zariadení, ktoré spoľahlivo chránia kotol, ale aj celý vykurovací systém, odporúčame nielen k starším systémom ale aj k novým inštaláciám. V prípade, ak zákazník odmietne montáž zariadení slúžiacich k ochrane kotla, malo by tak byť uvedené v záručnom liste a poruchy spôsobené práve absenciou zariadení na ochranu kotla, by nemali byť dôvodom k reklamácií. Na tento fakt treba vždy zákazníka upozorniť v prípade, ak si montáž týchto zariadení neželá.   

V našej ponuke máme mnoho výrobkov, ktoré slúžia k ochrane kotla, alebo vykurovacieho systému. Vyberáme však kombináciu dvoch zariadení, ktorých montáž zabezpečí dokonalú ochranu kotla a mali by sa stať v domácej kotolni samozrejmosťou.  

Samočistiaci filter so 100um sitkom

Tento výnimočný filter od spoločnosti IVAR.CS je spoľahlivou ochranou pred nečistotami. Montáž tohto zariadenia odporúčame ku každému kotlu, zabránite tak problémom spôsobených usadzovaním nečistôt z vykurovacieho systému vo výmenníku. Filter obsahuje kvalitné 100um nerezové sitko, ktoré dokonale zachytí aj tie najmenšie čiastočky nečistôt zo systému. Celomosadzné telo filtra zabezpečí dlhú životnosť a odolnosť materiálu voči vysokým teplotám a tlakom – max. teplota 95°C a PN25. Súčasťou filtra je aj manometer, ktorý zobrazuje tlak prefiltrovanej vody. Pripojenie je riešené dvojitým závitom – vonkajším aj vnútorným. Je teda možné pripojenie 3/4″ F alebo 1″ M, prípadne 1″ F alebo 5/4″ M.

Voda je privádzaná na vonkajšiu stranu nerezového 100um sitka, to spoľahlivo zachytí nečistoty, ktoré sa usadzujú na vonkajšej strane. Prefiltrovaná voda stúpa vnútornou časťou sitka. Tlak prefiltrovanej vody je permanentne sledovaný manometorm umiestneným v hornej časti. Zanesenie sitka a potrebu vyčistenia filtra je možné odsledovať práve z poklesu tlaku na manometri. Vyčistenie filtra je veľmi jednoduché – stačí zbaviť nádobu nánosov nečistoty a pod prúdom vody opláchnuť aj sitko. Bližšie informácie k tomuto filtru si môžete pozrieť aj v technickom liste.

 

Dvojitý závit a 100um nerezové sitko

Prúdenie vody filtrom a príklad montáže

 

Proporcionálny dávkovač Dosaphos na úpravu tvrdej vody

dosaphos250K účinnej ochrane kotla, ale aj zariadení v domácnosti, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou je potrebné tiež zabezpečiť, aby voda v systéme nebola príliš tvrdá. Jednoduché a účinné riešenie predstavuje proporcionálny dávkovač polyfosfátu Dosaphos od spoločnosti GEL. K úprave tvrdej vody sa využíva potravinársky polyfosfát, ktorý má certifikát CEE pre potravinárske účely a teda je vhodný aj pre použitie na pitnú vodu. Proporcionálne dávkovače fungujú na princípe postupného uvoľňovania polyfosfátu závisiaceho od prietoku vody. Potravinársky polyfosfát, ktorý sa pri tejto technológií používa je zdravotne nezávadný, nemení charakter pitnej vody a jej chemické prímesy udržuje trvalo rozpustné. Výhodou je aj fakt, že polyfosfát vytvára jemný filter na stenách potrubí a výmenníka, ktorý okrem zabráneniu usadzovania vodného kameňa vplýva aj na znižovanie korózie.

DOSAPHOS 250

K úprave vody priamo pred spotrebičom alebo v miestach, kde sú nižšie prietoky sa využíva najmä menší dávkovač DOSAPHOS 250. Montáž zariadenia je veľmi jednoduchá, je nutné splniť len podmienku, že zásobník s náplňou musí byť vo vertikálnom smere nadol – čo nie je problém dosiahnúť, pretože nádobu je možné pootáčať v uhle 90°.
Následná výmena náplni je vďaka systému aquastop veľmi jednoduchá a nie je potrebné ani odstavenie prívodu vody do vodovodnej siete. Jedna náplň dokáže upraviť až 15 m3 vody, polyfosfát sa uvoľňuje v množstve 4 mg.l-1.

Súčasťou balenia Dosaphos 250 je proporcionálny dávkovač, montážny kľúč a 8 náhradných náplní. Náhradné náplne máme u nás vždy skladom.


DOSAPHOS 600

Pre použitie na vstupe vodovodnej siete do domu, alebo bytu sa využíva väčší dávkovač DOSAPHOS 600. Princíp uvoľňovania polyfosfátu do pretekajúcej vody je rovnaký ako pri zariadení Dosaphos 250, využíva sa však najmä na vstupe vodovodného potrubia do domu, tak aby voda v celej sieti bola upravená. Narozdiel od menšieho dávkovača sa používa až do prietoku 5,8m3.h-1 a jedna náplň chemicky upraví až 120 m3 vody. Dosaphos 600 je výhodné montovať s bypassom, tak aby pri výmene náplne nemusela byť odstavená voda v celom systéme.

Súčasťou balenia Dosaphos 600 je proporcionálny dávkovač a 0,5kg náplň. U nás máme vždy skladom náplne Gelphos (1kg) vhodné pre tento typ dávkovača.

Viac informácií o montáži a funkcii proporcionálnych dávkovačov polyfosfátu si môžete pozrieť aj v technickom liste.