Sortiment › Filtrácia a úprava vody › Nový sortiment v oblasti úpravy tvrdosti vody

Problémy s tvrdou vodou má množstvo domácnosti. Mnohým problémom sa však dá veľmi ľahko predísť inštaláciou jednoduchého zariadenia, ktoré funguje na báze postupného uvoľňovania potravinárskeho polyfosfátu do pretekajúcej vody. Potravinársky polyfosfát je určený aj pre úpravu pitnej vody. 

Výhodou inštalácie zariadení je nielen odstránenie problémov, ktoré so sebou prináša tvrdá voda, ale aj ochrana pred koróziou. Polyfosfát vytvára na stenách potrubí a zariadení mikroskopický film, ktorý bráni vytváraniu korózie. 

Naša ponuka zariadení na úpravu tvrdosti vody sa rozrástla o nové výrobky, ktoré Vám prinášajú vysokú účinnosť a zároveň prijateľné ceny. V prípade ak aj Vy riešite problémy s tvrdou vodou, máte jedinečnú možnosť hodiť tieto problémy za hlavu!

euroacque
Koniec problémom s tvrdou vodou.

POLYDOS R

V prípade ak požadujete úpravu tvrdosti vody len pred samotným zariadením (kotol, práčka, bojler…) je vhodné zvoliť 1/2″ verziu POLYDOS R, alebo POLYDOS KIT R, ktorý obsahuje aj 6 ks náhradných náplní. Výhodou je aj možnosť pootočenia prívodného potrubia o 90°. To znamená bezproblematickú montáž či už vo vertikálnom alebo horizontálnom smere. 

Technické charakteristiky:
Pripojenie: 1/2″
Prietok: 1,5m3/hod
Teplota vody: 5 – 40°C
Max. tlak: 10bar
Tlakové straty: 0,3bar

a

                                            POLYDOS D2

Ak potrebujete zabezpečiť ochranu pred vodným kameňom nielen pred konkrétnym zariadením, ale v celom dome a rozvodnej sieti doporučujeme použiť POLYDOS D2, príp. D3, s pripojením 3/4″ (1″).
Ideálne je použiť pred aj za zariadením guľové uzávery pre odstavenie vody počas výmeny náplne. V prípade, ak nie je možné vodu odstaviť, je potrebné inštalovať zariadenie spolu s by-passom.  

Technické charakteristiky:
Pripojenie: 3/4″ (príp. 1″)
Prietok: 2,5m3/hod (pri 1″ prevední 3,5m3/hod)
Teplota vody: 5 – 40°C
Max. tlak: 10bar
Tlakové straty: 0,3bar