Tepelné čerpadlo na ohrev TÚV


tepelkaZelená energia v súčasnosti už nie je len spôsob ako bojovať proti ekologickým problémom, využívanie energie z prírody dokáže dosť výrazne znížiť náklady na energiu. Medzi jeden z
najefektívnejších spôsobov ako túto energiu získať, je využitie tepelných čerpadiel, ktoré vďaka technickému pokroku dosahujú vyššie výkony a omnoho nižšie ceny ako kedysi.

Na slovenskom trhu sa teraz objavila novinka v podobe tepelného čerpadla typu vzduch-voda na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) od spoločnosti Lentherm.
Tieto kvalitné, v Európe vyrobené tepelné čerpadlá sú vyrábané vo viacerých prevedeniach, či už s možnosťou napojenia vzduchového potrubia, s jedným alebo s viacerými výmenníkmi. Tepelné čerpadlá majú vysoký výkon a zaistia ohrev vody počas celého roka aj v prípade, ak by výkon tepelného čerpadla nepostačoval na ohrev vody dostatočnej teploty sú čerpadlá vybavené 2kW elektrickou špirálou. Čerpadlá majú tichý chod a objem akumulačnej nádrže je až do 500 litrov, každé čerpadlo má funkciu antilegionella, ktorá zaistí, zdravotnú nezávadnosť vody.  Prevádzka je jednoduchá a zvládne ju naozaj každý. Veľkou výhodou je aj možnosť pripojiť k tepelnému čerpadlu solárne kolektory, ktoré zefektívna výrobu teplej vody. V prípade ak čerpadlo obsahuje jeden výmenník je možné pripojenie akéhokoľvek druhu kotla, pričom prioritne sa na ohreve vody podieľa tepelné čerpadlo.

umiestnenie v priestore

tepelko modre

Tepelné čerpadlo ECO 3RZ 300VZ so vzdušníkom pre pripojenie vzduchového potrubia

Rozdelenie tepelných čerpadiel LENTHERM:
Lentherm ECO 2Z 200 – TČ s jedným výmenníkom, objem 200 litrov pre 2 – 3 osoby, max. teploty dosiahnutá ohrevom len TČ: 55°C, bez možnosti pripojenia vzduchového potrubia, COP 3,4/15°C, pracovná jednotka umiestnená nad akumulačnou nádržou
Lentherm ECO 2Z 300 – TČ s jedným výmenníkom, objem 285 litrov pre 2 -6 osôb, maximálna teplota dosiahnutá ohrevom len TČ: 55°C, bez možnosti pripojenia vzduchového potrubia, COP 3,4/15°C, pracovná jednotka umiestnená nad akumulačnou nádržou
Lentherm ECO 3RZ 300 – TČ s jedným výmenníkom, objem 285 litrov prte 2 – 6 osôb, maximálna teplota dosiahnutá pri ohreve len TČ 65°C, čerpadlo má výkonnejší rotačný kompresor, bez možnosti pripojenia vzduchového potrubia, COP 3,5/15°C, pracovná jednotka umiestnená nad akumulačnou nádržou
Lentherm ECO 3RZ 300VZ – TČ s jedným výmenníkom, objem 285 litrov pre 2 – 6 osôb, maximálna teplota dosiahnutá ohrevom len TČ: 65°C, čerpadlo má výkonnejší rotačný kompresor, s možnosťou pripojenia vzduchovdu až do 10 m – vzduch môžete nasávať a vyfukovať do ľubovoľnej miestnosti alebo vonku, pracovná jednotka umiestnená nad akumulačnou nádržou

Lentherm ECO 2PL 200 – TČ s jedným výmenníkom, objem 199 litrov pre 2 – 3 osoby, maximálna teplota dosiahnutá pri ohreve len TČ 55°C, bez možnosti pripojenia vzduchového potrubia, COP 3,4/15°C, pracovná jednotka umiestnená na boku akumulačnej nádrže
Lentherm ECO 3R 300 – TČ s jedným výmenníkom, objem 288 litrov pre 2 – 6 osôb, maximálna teplota dosiahnutá pri ohreve len TČ 65°C, COP 3,5/15°C, čerpadlo má výkonnejší rotačný kompresor, bez možnosti pripojenia vzduchového potrubia, pracovná jednotka umiestnená na boku akumulačnej nádrže

priklad pouzitia vzdusnik

Možnosti použitia tepelného čerpadla so vzdušníkom a vzduchovým potrubím.

Lentherm ECO 204 – TČ s dvomi výmenníkmi, objem 199 litrov pre 2 – 3 osoby, maximálna teplota dosiahnutá pri ohreve len TČ: 55°C, COP 3,4/15°C, bez možnosti pripojenia vzduchového potrubia, pracovná jednotka umiestnená na boku akumulačnej nádrže
Lentherm ECO 3R 304 – TČ s dvomi výmenníkmi, objem 288 litrov pre 2 – 6 osôb, maximálna teplota dosiahnutá pri ohreve len TČ: 65°C, COP 3,5/15°C, čerpadlo má výkonnejší rotačný kompresor, bez možnosti pripojenia vzduchového potrubia, pracovná jednotka umiestnená na boku akumulačnej nádrže

Možnosti pripojenia ďalších zdrojov ohrevu teplej vody:
1. kotol + TČ
2. solárne kolektory + TČ
3. kotol+solár+TČ

Cenníkové ceny s DPH:
ECO 2Z 200                         1519 €
ECO 2Z 300                         1739 €
ECO 3RZ 300                      1834 €
ECO 3RZ 300VZ                 2105 €
ECO 2PL 200                      1519 €
ECO 3R 300                        1834 €
ECO 204                              1484 €
ECO 3R 304                        1767 €

Pre bližšie informácie nás kontaktujte, alebo nás navštívte osobne na adrese Košická 22, Prešov.