Aký typ tepelného čerpadla vybrať?


Tepelné čerpadlo predstavuje moderný spôsob vykurovania, ktorý využíva nízkopotenciálnu energiu okolia k vykurovaniu alebo k ohrevu teplej úžitkovej vody, prípadne ohrev vody v bazéne. Tento spôsob získavania energie sa stáva vďaka technologickému pokroku a prijateľným cenám stále rozšírenejším. Ak ste sa rozhodli pre výber tepelného čerpadla, musíte si dobre premyslieť, aký typ si zvolíte. V tomto článku Vám so správnym výberom tepelného čerpadla pomôžeme.

Vybrať si ten správny typ nie je vôbec zložité. Najdôležitejšie si je uvedomiť aké možnosti k inštalácií tepelného čerpadlá máte. Buď sa rozhodnete využívať energiu z okolitého vzduchu, čo zabezpečí minimálne náklady na realizáciu, ale s menšou stabilitou výkonu vzhľadom k výrazne meniacim sa teplotám vzduchu počas roka, alebo sa rozhodnete využívať ako zdroj tepla zem, prípadne vodu. Obe tieto možnosti sú však finančne oveľa náročnejšie. Na druhej strane zase teplota vody a pôdy sa behom roka nemení tak výrazne ako teplota vzduchu a tak nebude problém zabezpečiť stabilnejšie výkony tepelného čerpadlá.
Ak Vás zaujíma princíp práce tepelného čerpadla a všeobecné informácie o tomto zaujímavom a modernom spôsobe vykurovania prečítajte si aj článok Tepelné čerpadlá – energia je všade okolo vás!

 

Tepelné čerpadlá ZEM – VODA 
Ak sa rozhodnete pre tepelné čerpadlo, ktoré bude využívať teplo z pôdy prichádzajú v úvahu dve možnosti realizácie. Tie závisia od rozlohy pozemku, na ktorom bude umiestnený kolektor. Ak je rozloha pozemku dostatočne veľká zvyčajne sa volí horizontálne uloženie potrubí v hĺbke okolo 1 m. Kvôli tomu, že je potrebná pomerne veľká plocha k uloženiu kolektora sú nevyhnutné značné terénne úpravy. Druhou možnosťou je realizácia vertikálnych vrtov – tie sa využívajú v prípade ak je pozemok nedostatočne rozľahlý. Realizácia vrtov je však finančne náročná, no poskytne stabilnú teplotu vo výmenníku, ktorá sa behom roka mení len minimálne. Pri realizácií je potrebné využívať len veľmi kvalitné materiály, ktoré zabezpečia dlhú životnosť. Výhodou je aj veľmi tichý chod a stabilný topný výkon.


Tepelné čerpadlo VODA – VODA

Možnosti využitia tohto typu tepelného čerpadlá sú v našich podmienkách dosť obmedzené. Existujú dve možnosti uloženia kolektora – v dvoch studniach, alebo vo vodnom toku, resp. stojatej vode. Najčastejšie sa však využíva práve systém dvoch studní. Tie musia spĺňať kritéria ako dostatočná výdatnosť a vzdialenosť od seba (odporúča sa vzdialenosť minimálne 10 m) v smere toku podzemnej vody zo studne zásobovacej do studne vsakovacej. Voda sa odoberá zo studne, privádza sa do výmenníka kde odovzdá tepelnú energiu a následne sa prečerpáva do vsakovacej studne.
Využitie tepelných čerpadiel voda/voda uložením kolektora do tečúcej alebo stojacej vody sa v našich podmienkach ralizuje len málo. Uloženie takéhoto kolektora do vodného toku, jazera, alebo inej vodnej plochy vyžaduje mnohé povolenia.
Veľkou výhodou tohto typu tepelného čerpadlá sú najmä nižšie náklady na realizáciu ako v prípade tepelných čerpadiel zem/voda. Poskytujú zároveň aj najstabilnejšie topné výkony a majú veľmi rýchlu návratnosť.

 


Tepelné čerpadlá VZDUCH/VODA

Tento typ tepelných čerpadiel patrí medzi najdostupnejšie a na realizáciu najmenej náročné. V súčasnosti patrí k najviac využívaným typom tepelných čerpadiel. Nevýhodou je však pokles výkonu tepelného čerpadla vplyvom nízkych vonkajších teplôt a zvýšená hlučnosť. Tento typ tepelných čerpadiel zväčša nedokáže pokryť celkovú potrebu vykurovania, najmä v prípade väčších mínusových teplôt. Čo sa rieši bivalentnou prevádzkou s použitím elektrickej výhrevnej špirály alebo elektrokotla. Ten v prípade zvýšených nárokov na vykurovanie, alebo ohrev teplej vody, dopĺňa tepelné čerpadlo. Väčšina tepelných čerpadiel typu vzduch/voda má vonkajšiu a vnútornú jednotku. Vonkajšia jednotka musí mať dostatočný prísun vzduchu a mala by byť umiestnená tak, aby svojou hlučnosťou nerušila napríklad pri spánku.

 

 

Tepelné čerpadlá vzduch – voda od spoločnosti IVAR ponúkajú naozaj široký výber

V našej ponuke nájdete  široký výber tepelných čerpadiel rôznych typov a značiek, ktoré garantujú kvalitu. Cenníky k tepelným čerpadlám od našich dodávateľov si môžete pozrieť tu:
Tepelné čerpadla IVAR
Tepelné čerpadlá VAILLANT
Tepelné čerpadlá TATRAMAT
Tepelné čerpadlá REGULUS
Tepelné čerpadlá VIESSMANN

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom – radi Vám odpovieme.