Porovnanie kvality potrubí k podlahovému kúreniu

 

Nízkoteplotné vykurovanie v podobe podlahového alebo stenového vykurovania sa stále častejšie presadzuje oproti konvenčnému radiátorovému vykurovaniu. Tento spôsob vykurovania má svoje nesporné výhody, medzi ktoré patrí napríklad dosahovanie tepelnej pohody už pri teplotách miestnosti až o 4°C menšie ako sú požadované pre tepelnú pohodu pri radiátorovom vykurovaní, čím sa znižuje aj energetická náročnosť. Veľkou výhodou je aj fakt, že k vykurovaniu dochádza na veľkej ploche a preto stačí vykurovacia voda o teplote max. 50°C.

Rúrka upevnená v systémovej doske

Z dôvodu, že rozvod kúrenia je umiestnený v podlahe alebo v stenách sú kladené vysoké nároky na životnosť a odolnosť rúrok, ktoré sa k podlahovému kúreniu využívajú. Akékoľvek dodatočné opravy a rekonštrukcie rozvodu podlahového kúrenia sú finančne a časovo náročné. Preto prinášame porovnanie jednotlivých druhov rúrok, ktoré ozrejmí rozdiely v použitých materiáloch a ich kvalite.

Medzi najčastejšie používané materiály rúrok k podlahovému kúreniu patria:
● PP- R (polypropylén – random)
● PB (polybutylén)
● PE-X (zosieťovaný polyetylén), ktorý sa ďalej delí na:
– PE-Xa
– PE-Xb
– PE-Xc

 

Porovnanie kvality materiálov
Pri zaťažení rúrok z polybutylénu (PB) po dobu 900 hodín pri tlaku 650 MPa dochádza k náhlej strate pevnosti v ťahu. K strate tvarovej stálosti dochádza u rúrok z polypropylénu (PP-R) už pri začiatočnom zaťažení pod 500 MPa počas doby 10 000 hodín. Pri materiáloch PVC je tvarová stálosť nízka a už v krátkom čase stráca svoju pevnosť. Najlepšie vlastností dosahuje zosieťovaný polyetylén (PE-X), ktorý aj po dobe 10 000 hodín zaťaženia 500 MPa má stále dobrú odolnosť voči strate pevnosti v ťahu a tlaku.

Porovnanie kvality PE-X rúrok
Sieťovaný polyetylén (PE-X) sa vyrába z polyetylénu, ktorého makromolekuly je možné špeciálnymi postupmi priestorovo zosieťovať. Toto zosieťovanie makromolekúl spôsobí zmenu z termoplastu na elastomér. Po tejto úprave nadobúda materiál výborné vlastnosti, ktoré ho predurčujú k použitiu napr. na vykurovanie – zýši sa húževnatosť a pevnosť v ťahu. Dôležitá je najmä zvýšená tepelná odolnosť materiálu. Odhadovaná životnosť rozvodov z PE-Xových rúr je od 50 – 200 rokov.

Spôsoby zosieťovania polyetylénu
1. Zosieťovanie peroxidmi(označenie PE-Xa) – spôsob zosieťovania peroxidáciou vznikol už v 60. rokoch 20. storočia. Je to dvojstupňový proces vytvárania priečnych väzieb medzi atómami uhlíka. Proces priečnej väzby (zosieťovania) sa spustí pri procese lisovania, pri ktorom je obsiahnutý peroxid. Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE) sa ohreje nad teplotu rozkladu peroxidu, čo uvoľní voľné radikály, ktoré spustia reakciu vytvárania priečnych väzieb.
2. Zosieťovanie silánom (označenie PE-Xb) – pri tejto metóde dochádza k namáčaniu rúrky do vody, preto sa nazýva aj „ošetrovaním vodou“. Za pôsobenia tepla a vlhkosti spustí reakciu použitie HDPE živice s prísadami.
3. Zosieťovanie žiarením (označenie PE-Xc) – k tomuto spôsobu ošetrenia dochádza použitím gama a beta energie. Po vlisovaní HDPE do rúrky dochádza k vytváraniu priečnej väzby v HDPE vystavením elektromagnetickému žiareniu alebo vysokoenergických elektrónov – to spustí vytváranie elektrónových väzieb.

Štruktúra PE-X rúry

Čo sa týka ceny jednotlivých druhov PE-Xových rúrok najnáročnejšia na výrobu je PE-Xa, čo sa odzrkadľuje aj v jej cene, tá je zvyčajne o niekoľko desiatok percent vyššia ako pri materiály PE-Xb. Takisto aj výroba rúrok PE-Xc je technologicky náročnejšia ako zosieťovanie silánom, preto z ekonomického hľadiska je najvýhodnejšia práve rúrka z PE-Xb.

Rúrky vyrobené technológiou zosieťovania peroxidáciou (PE-Xa) sú najviac ohybné, ale rozdiely sú veľmi malé. Pri aplikácií rúrok už v konkrétnom projekte nie sú žiadne rozdiely v technologickom postupe ich spájania a rovanké postupy sa využívajú pre všetky typy PE-Xových rúrok. Kvalitatívne dosahuje najlepšie výsledky rúrka PE-Xa, z ekonomického hšadiska zase PE-Xb. Porovnanie kvality materiálov, ktoré sa využívajú na výrobu rúrok si môžete pozrieť aj v tabuľke.

Katalóg s cenníkom potrubí, ktoré môžete zakúpiť u nás si môžete pozrieť tu:
Potrubia IVAR
Potrubia Hepworth