Solárne kolektory – teplá voda zo Slnka


Solárne kolektory sú dnes už veľmi rozšíreným spôsobom ako získavať ekologickú energiu na ohrev vody, prípadne k vykurovaniu. Slnečná energia je neobmedzeným zdrojom, ktorý je možné využívať nielen na fotovoltickú premenu k výrobe elektrickej energie, ale aj na ohrev vody. Ohrevom, alebo predohrevom teplej úžitkovej vody slnečnou energiou je možné získať značné úspory počas celého roka.
V našich podmienkach sa dá slnečná energia využívať takmer trištvrtinu roka na ohrev teplej úžitkovej vody, počas jarných, či jesenných mesiacov sa dá využiť aj na prikurovanie.

Slnečné žiarenie sa dá využiť či už priame, alebo odrazené, dôležitú časť tohto žiarenia tvorí aj žiarenie difúzne. Na zemský povrch dopadá vždy tzv. slnečná konštanta, tá tvorí energiu o hodnote 1,36kW na m2. Mnoho ľudí sa domnieva, že na inštaláciu solárnych kolektorov sú najvhodnejšie lokality najmä na juhu Slovenska. To je však mylná predstava, pretože rozdiel energii využiteľnej zo Slnka je medzi juhom a severom len malý. Energetický zisk je značne ovplyvňovaný skôr miestom inštalácie kolektora. Jeho inštalácia by mala spĺňať niekoľko základných kritérií. Vhodná je napríklad orientácia na juh, prípadne juhozápad a uhol sklonu 45°C. V hlbokých dolinách, kde je slnečný svit počas dňa menší ako na rovinách sú nižšie energetické zisky.
Slnečné kolektory pracujú na princípe absorbcie tepelnej energie zo slnečného žiarenia a jeho odovzdávaniu do teplonosného média. Takto získané teplo je odovzdávané prostredníctvom výmenníka v akumulačnej nádobe do vody, ktorá sa následne využíva zvyčajne ako TÚV, príapadne na vykurovanie.

V súčasnosti sú najrozšírenejšie dva typy solárnych kolektorov – ploché a trubicové kolektory. V plochých kolektoroch je pod ochranným sklom umiestnená plochá doska so zalisovanou rúrkou, v ktorej prúdi teplonosné médium. Tieto kolektory dosahujú vyššie výkony ako trubicové a majú aj väčšiu životnosť. Teplonosné médium prúdi cez absorbér, kde získava tepelnú energiu, do zberného potrubia.
Trubicové kolektory majú výhodu najmä v tom, že dosahujú rovnomernejšiu účinnosť, sú odolnejšie vetru a tiež proti prehriatiu. Existujú dva typy trubicových kolektorov, ktoré sa dajú rozdeliť podľa spôsobu prúdenia teplonosného média. Prvým spôsobom je prúdenie média cez trubicový kolektor zo vstupnej strany k výstupnej, druhým spôsobom je zase tzv. typ “Heat Pipe”, kde je v trubici umiestnené médium, ktoré sa pri nahriatí vyparruje a stúpa k výmenníku v zbernej časti kolektora, tam kondenzuje a znova sa v kvapalnej forme vracia do spodnej časti trubice. Výhodou tohto spôsobu je funkčnosť celého systému aj v prípade poškodenia jednej, alebo viacerých trubíc.

 

 

V našej ponuke nájdete veľké množstvo najrôznejších solárnych kolektorov, či solárnych zostáv. Ich prehľad si môžete pozrieť v priložených odkazoch: 
Cenník-VAILLANT-SOLAR-2014
Ivar_SOLÁRNA TECHNIKA
Junkers solárna technika